Beleidsplan Stichting MOOi Foundation

Inleiding

De Mooi kliniek is een plastisch chirurgisch, esthetische kliniek in Maastricht. Esthetische zorg is echter meer dan alleen mooier maken van mensen. Als plastisch chirurg worden we dagelijks geconfronteerd met de wens om het welzijn te vergroten. Binnen het vakgebied gaat het hierbij om uiterlijkheden en esthetiek en de strijd tegen de ouderdom, maar we beseffen ons dat welzijn veel meer behelst. Graag willen we met de Mooi Foundation een bijdrage zijn om het welzijn te vergroten ook op andere gebieden, vaak voor mensen waarbij welzijn minder vanzelfsprekend is.

Termijn van 2020-2023

Komende drie jaar is het doel om jaarlijks twee goede doelen te steunen, een doel lokaal in/om Maastricht en een internationaal doel. Dat moeten doelen zijn die een verbetering in leefomstandigheid of welzijn van een specifieke groep mensen bewerkstelligen. De stichting verleent steun door oa:
– Directe Financiële steun
– Materiele of Fysieke ondersteuning bij projecten
– Organiseren van specifieke evenementen en fund raisers

Missie, visie en strategie

Visie
We hebben de visie dat de wereld mooier wordt als iedereen goed in zijn vel zit.

Missie
Door steun aan verschillende specifieke goede doelen en/of projecten dragen we op directe wijze bij aan het welzijn van een doelgroep die steun kan gebruiken. Door de aandacht die we vragen voor die groep vergroten we het bewustzijn van zowel het team van werknemers bij Mooi als van de patiënten die Mooi bezoeken om bezig te zijn met het welzijn van de ander.

Doelstellingen

 1. De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van projecten ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van minder bedeelden, natuur en klimaat en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn en past binnen het gedachtengoed van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  – het doen van donaties aan lokale en/of internationale projecten die in het
  verlengde van de voornoemde doelstelling actief zijn; en
  – het bedenken, ontwikkelen, opzetten en/of uitvoeren van projecten en
  opdrachten die passen binnen haar doelstelling.
 3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
 4. De stichting beoogt het algemeen belang.

Strategie

Jaarlijks worden projecten gekozen waar financiële steun voor wordt gevraagd en die in lijn zijn met de peilers van de foundation. Een project kan lokaal in/om Maastricht plaatsvinden, een ander doel mag een meer internationaal karakter hebben.

Activiteiten van de organisatie

Welke concrete werkdoelen zijn er voor de aankomende periode. Welke doorlopende werkzaamheden heeft de organisatie en welke zijn alleen voor de aankomende jaren. Houdt hierin rekening met de sterke en zwakke punten van de organisatie en geef aan hoe u deze gaat benaderen.

Organisatie
KVK nummer: 78658063
Fiscaal nr: 861485981
ANBI
CBF erkenning

Adres: Sphinxcour 6 C01, 6211 XZ Maastricht
Email: mfeijen@mooi-kliniek.nl

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste drie (3) leden zijnde L Ebus (voorzitter), MMW Feijen (penningmeester) en MJC Smeulders (secretaris) tezamen vormende het dagelijks bestuur. De bestuurders ontvangen geen beloning voor werkzaamheden voor de stichting.

Financiën

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: subsidies en andere bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten. Vanaf de dag van oprichting zal van de inkomsten van elke operatieve behandeling die via Mooi wordt uitgevoerd een klein bedrag naar de stichting Mooi Foundation vloeien ter besteding aan het door de stichting gekozen doel.
Het is de bedoeling om elk jaar de dat jaar verkregen inkomsten grotendeels in te zetten voor de gekozen doelstelling(en). De stichting Mooi Foundation zal derhalve geen vermogen opbouwen tenzij een bepaalde specifieke doelstelling dat vereist, bijvoorbeeld als de kosten ervan hoger liggen dan de opbrengsten dat in een jaar kan worden verkregen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022